OM MIG

Hej!

Tak, fordi du kigger forbi min side. Jeg håber, du er blevet klogere på mine mærkesager.

Jeg er født i 1976 og opvokset i Tårs, hvor jeg i dag også er bosiddende. Jeg er gift med Morten, som er fotograf. Vi har sammen to børn – Camille og Johan.

I 1995 tog jeg til København for at uddanne mig til laborant. Efter endt uddannelse fik jeg job hos Haldor Topsøe A/S i Kgs. Lyngby. I knap 20 år arbejdede jeg i deres forskningslaboratorier, hvor jeg beskæftigede mig med katalysatorer til gødningsanlæg, olie- og gasindustri samt til varmeværker. Sideløbende med mit laborantjob uddannede jeg mig til jurist. Jeg skrev mit speciale inden for immaterielle rettigheder. Men bruger for nuværende meget af min juridiske viden inden for forvaltningsrettens og socialrettens områder.

I 2014 flyttede vi til Tårs fra Nordsjælland. Med to små børn gav det god mening at komme nærmere det familiære netværk, og min mand, der er født og opvokset i hovedstadsområdet, var klar til at møde nye udfordringer. Desuden ville vi gerne, at vores børn voksede op i et mindre bysamfund, men samtidig i et samfund, hvor der finder en udvikling sted, og så var valget ikke så svært.

Jeg har interesseret mig for politik, siden jeg var teenager og meldte mig ind i VU tilbage i de glade gymnasieår.

Jeg er en person, der engagerer mig meget i både mennesker og samfundet omkring mig. 


mit hold

MIT CV

 • Nov 2017 - nu 
  • Byrådsmedlem i Hjørring kommune (medlem af Sundhed-, Ældre og Handicapudvalget)
 • 2017 - nu Medlem af den juridisk/politiske gruppe hos foreningen Hjernebarnet
 • Sept 2014 - nu Hjemmetræner for min datter Camille 
 • 1998 - 2015 Laborant og Tekniker hos Haldor Topsøe A/S
Derudover er jeg udpeget af KL som beskikket medlem i Ankestyrelsen, medlem af Grundlisteudvalget i Hjørring Kommune samt udpeget af KLK som bestyrelsesmedlem i Hospice Vangen

UDDANNELSE

 • 2011 - 2013 Kandidat i jura, Københavns Universitet
 • 2003 - 2009 Bachelor i jura, Aarhus Universitet (åben uddannelse)
 • 1997 Laborantelev, Haldor Topsøe A/S
 • 1995-97 Laborantskolen, København
 • 1992-95 Studentereksamen (matematisk) fra Hjørring Gymnasium

FRIVILLIGT ARBEJDE

 • Jan 2021 - nu Næstformand, Home-Start Hjørring
 • 2021 - nu Medlem af SAMFO's advisory board
 • Juni 2020 - nu Næstformand, Lørslev Friskole og børnecenter
 • 2020 - nu Sekretær, Venstres kredsbestyrelse for Hjørring Kommune
 • 2018 - nu Formand for vælgerforeningen Tårs Venstre