bosætning

Bosætning

Bosætning skaber erhverv og erhverv skaber bosætning. Det er vigtigt, vi i Hjørring kommune får skabt de bedst mulige betingelser for vores erhvervsliv. Med erhvervslivet følger nemlig bosætningen. Erhvervsliv skal ikke være forbeholdt Hjørring by.

Vi skal sørge for, at landsbyer og områdebyer også har noget at byde ind med. Derfor er det vigtigt, vi værner om de decentrale skoler, lokale pasningstilbud, gode forhold for de ældre. At vi fortsat sørger for, der er reel mulighed for at bosætte sig i hele kommunen - som fx når vi udlægger arealer til byggegrunde.

Jeg mener desuden, vi skal opprioritere landdistrikternes betydning i kommunens udvikling.

Desuden skal vi understøtte frivilligheden, så vi fortsat kan bevare et rigt foreningsliv i hele kommunen.

livet leves også uden for hjørring by